Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Mässa lockar framtidens marina entreprenörer
När den tredje upplagan av Marin Företagsmässa arrangerades på Tjärnö marina laboratorium fanns ett 80-tal forskare, företagare och politiker på plats. Mässan, som startat som ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och aktörer i Tanum och Strömstad, har växt och blivit en viktig mötesplats och inspirationskälla, inte minst för unga och drivna entreprenörer.
En uppvisning i innovation
Temat för dagen var bioteknik och kunskaps- och naturturism. Programmet bestod bland annat av presentationer kring forskningsprojekt och dess kommersialiseringsmöjligeter. Bland presentatörerna fanns flera nytänkare. Harriet Otterholm på Swedish Algae Factory berättade om hur kiselalgskal visat sig vara ett material med många möjligheter, däribland som effektiviserande material i solpaneler. På plats var också UF-företaget Crispy Sea UF som berättade om sin företagsresa. Efter att ha deltagit vid den marina företagsmässan 2018 där de inspirerades och knöt kontakter med forskare inom alger, utvecklade de sin företagsidé: algchips gjorda av sockertång
Faktum är att flera framgångsrika UF-företag från både Sverige och Norge kan spåras tillbaka till den marina företagsmässan som visat sig vara en viktig mötesplats för inspiration och utbyte av kunskap och kontakter. Det är ett ypperligt tillfälle att presentera nya produkter och råvaror. Exempelvis avslutades den marina företagsmässan 2019 med ett ostronmingel, där deltagarna kunde smaka på både platta ostron och stillahavsostron, samt den sjöpungsbaserade fonden Ciona umami. Mässan har synliggjort många olika marina företag, stärkt samarbetet mellan dem och bland annat lett till uppstarten av leaderprojektet Kommersialisering av Stilla havsostron.
Ett samarbete med syfte att sprida kunskap
Bakgrunden till mässan är den avsiktsförklaring som skrevs år 2016 av Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs Universitet, Strömstads kommun, Tanums kommun, Samförvaltningen norra Bohuslän och organisationen Företagarna i Strömstad och Tanum. Syftet var att ta vara på den kunskap som finns vid Tjärnö marina laboratorium och göra den tillgänglig för närområdet. Bland annat ville man öka utbytet med gymnasiet och inspirera elever till att lära mer om det marina livet. Genom avsiktsförklaringen bildades exempelvis en marinvetenskaplig inriktning vid Strömstad gymnasiums naturvetenskapliga linje. Förutom de samarbetande aktörerna genomfördes mässan också i samarbete med projektet Marint Gränsforum Skagerrak.
Marin Företagsmässa är ett ypperligt tillfälle att visa upp nya produkter och råvaror
– exempelvis avslutades mässan 2019 med en ostronbuffé