Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Satser på sterk vekst med bærekraftig krabbefiske
Etter en sped oppstart i 2017, har Hvaler-Krabbe bygget seg opp til en etablert bedrift, med 12 medarbeidere og to fartøy, egen fabrikk og egen distribusjon. Teinefangst blant annet i farvannene ved Tisler på Hvaler blir til fylte krabbeskjell, krabbekaker og krabberuller i fabrikken på Greåker i Sarpsborg. Hyperlokale produkter som flere serverings- og utsalgssteder har fått sansen for.
Bærekraftig fiske
I begynnelsen leverte gründer og fisker Knut Aage Gundersen fangsten til en fabrikk på Karmøy utenfor Haugesund. Planen var hele tiden å få et eget produksjonsanlegg lokalt, der virksomheten selv kunne foredle krabbene.

Strategien er en varsom forvaltning av ressursene i fjorden. De neste fem årene er planen å femdoble omsetningen fra dagens snaut fem millioner kroner. Veksten skal komme blant annet ved hjelp av et eget akvakulturanlegg for krabbe. Dette skal demme opp for skjevheten som preger dette markedet: På våren og sommeren øker etterspørselen etter krabbe. Samtidig er fisket dårligere. Med krabbeparken kan de fôre opp krabber og ha en reserve å forsyne fabrikken med når etterspørselen etter produktene er størst.
Hvaler-Krabbe: Satser på sterk vekst med bærekraftig krabbefiske

För mer information besök www.hvaler-krabbe.no
eller läs en längre artikel om företaget på vår blogg - Klicka här!