Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Här talas det allvar om ostron och alger.
Många marina företag har behov av kunskap och kompetens. Det framkom i projektet Framtiden är Blå 2 som handlade om kustzonsplanering och utveckling inom marina livsmedel. Med grund i dessa insikter startade Marint Gränsforum Skagerrak två nätverksgrupper: en för ostron och en för alger.
Kunskapsbehovet gav utrymme för dialog
Ända från start har Marint gränsforum Skagerrak velat stötta marina företag som sysslar med havsråvaror, så som alger och stillahavsostron. Efter projektet Framtiden är Blå 2 blev det tydligare än någonsin att branschen behöver stöd från en extern aktör. Därför skapade de två grupper för företagare: Algnätverket och Ostronnätverket.

De första mötena tog formen av studiebesök hos svenska och norska företag. Algnätverket besökte bland annat företaget Catxalot, som lyckats få alger på menyn i både Nobelmiddagens pressrum och på lyxkrogar som Vrå och Garveriet i Göteborg. Efter studiebesöken föddes en dialog som man efteråt har arbetat vidare med. Bland annat har forskare involverats i träffarna, och dialog har förts med Matillsynet och Livsmedelsverket – eftersom diskussionerna till stor del handlar om obeprövade och odokumenterade livsmedel.

Ett av företagen som deltagit i nätverksträffarna är Nordic Seafarm, tidigare KosterAlg. Innan träffarna var de ett nystartat initiativ som kämpade för att hitta fler kontraktsodlare. Nu planerar de en ny stor odling i Tanums kommun. Det har även varit med och bildat branschrådet Svenskt vattenbruk och sjömat.
Begränsningarna fick nätverket att växa
När Coronapandemin och gränsstängningen satte stopp för fysiska möten, överfördes diskussionerna till digitalt format. Detta blåste nytt liv i diskussionerna eftersom fler personer med större geografisk spridning kunde närvara – däribland danska aktörer.

Nätverksträffarna har visat sig fylla en viktig funktion för de deltagande företagen. Bland annat får de tillgång till information om nyheter och forskningsresultat och inblick i andra företags verksamhet. Det finns fortfarande ett stort kunskapsbehov, men något som är säkert är att man kommit en bra bit på vägen.