Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Projektet ska sjösätta ny Skagerrakpolitik
Skagerrak är del av svenskt, norskt och danskt vatten. Det skapar stora möjligheter för gränsöverskridande samarbeten inom blå tillväxt. Men avsaknaden av ett fungerande politiskt samspel mellan de tre länderna bromsar arbetet. Det ska projektet Marint Gränsforum Skagerrak ändra på.
Problematisk politik kräver nya tag
I dagsläget hanteras frågor om Skagerrak på nationell nivå, men det behövs också ett gränsöverskridande regionalt politiskt perspektiv. Ett flertal projekt har genomfört olika gemensamma aktiviteter i syfte att öka kunskapen om Skagerrak och skapa samverkan mellan länderna, men en permanent struktur saknas fortfarande.

Ett projekt i framkant är Marint Gränsforum Skagerrak, som drivs av svenska Svinesundskommittén och norska Viken fylkeskommune. Eftersom projektet tillhör programmet Interreg Sverige-Norge inkluderas endast Sverige och Norge, men på sikt vill man även involvera Danmark. Sedan projektets start har man haft som ambition att driva dialogen kring det bristande politiska samspelet och utveckla nya politiska strukturer.

Samtal har ägt rum mellan regionpolitiker i Västra Götaland, Viken fylkeskommune och Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samtliga politiker anser att Skagerrak-frågan är av stor vikt. Hur och i vilka former arbetet ska ske återstår att utveckla, men viljan finns och Marint Gränsforum Skagerrak i samverkan med regionerna arbetar vidare för att lösa problematiken.