Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Skagerrakkonferansen 2022
3. – 4. mai 2022 Til påmelding > www.skagerrakkonferansen.no

Skagerrak konferansen er et initiativ fra offentlige og private aktører langs Oslofjorden og Bohuslän. Målet er å få oppmerksomhet og fortgang i en bærekraftig kommersialisering av havet som matfat med fokus på marine ressurser i Skagerrak.

Konferansen vil bidra til å mobilisere alle som er opptatt av å realisere prosjekter basert på marine ressurser til å samle kreftene og iverksette nye ideer. Det gjelder bedrifter som representerer hele verdikjeden; investorer, fagmiljøer, gründere innen mat, hav og bærekraft, forskere samt nasjonale, regionale og kommunale politikere.

Fagmiljøer, forskning, oppstarts bedrifter og virkemiddelapparatet har alle en rolle i utviklingen av Skagerrak. Biologi, teknologi og næringsutvikling må spille på lag. Kun gjennom et tett samarbeid kan vi lykkes med å utvikle bærekraftig næring og et sunt hav. Ressursene finnes, vi har nytenkende forskning og kompetente og innovative selskaper.
Til påmelding > www.skagerrakkonferansen.no

Her kan du se opptak fra konferansen i 2020 - klicka här!

Initiativtakerne til Skagerrakkonferansen er; Produktivt Skagerrak, Skjærgårdsmat AS og Færder Kommune. Våre hovedsamarbeidspartnere og vesentlige bidragsytere er, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Interreg Sverige-Norge, Svinesundskommittén, Tønsberg Kommune og Hvaler Kommune. Sammen seter vi søkelys på mulighetene i Skagerrak.

HAR DU SPØRSMÅL TA KONTAKT POST@SKAGERRAKKONFERANSEN.NO,
KJETIL HAUGBRO TLF: +47 92291365