Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Utgårdskilen: Utfordret fiskerinæring med solide ringvirkninger
I Utgårdskilen på Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.
Hjørnestensbedriften er Fjordfisk. Anlegget sysselsetter 24 personer, som veier inn råvarene fra fiskerne, sørger for transport og logistikk, og ikke minst produserer sjømatprodukter.

Egersund Group driver det lokale trålverkstedet i Utgårdskilen. De har bidratt med avgjørende forutsetninger for reketrålernes virksomhet. De har utviklet en trål med en rist som slipper gjennom rekene, men sørger for at den lille fisken som er igjen slipper unna. Trålen er også utstyrt med lette plastkuler som er langt mer skånsom mot sjøbunnen enn tradisjonelt redskap.
I Utgårdskilen på Hvaler er en liten næringsklynge i stadig utvikling, med fiskeriutdanning som siste tilskudd. Matressursene i Oslofjorden og Skagerrak gir virksomhetene her grunnlag for en verdiskaping på rundt 300 millioner kroner.

Kalnes videregående skole i Sarpsborg har en egen avdeling i Utgårdskilen, der elevene får teoretisk og praktisk opplæring i fiske og fangst faget. Undervisningen foregår både i trålverkstedet, i mottaket og om bord.

- Dette er bevis på at det er mulig å etablere og utvikle en næringsklynge og bedrifter basert på marine råvarer også i Viken, og viser et miljø mange ikke kjenner og er klar over at vi har i fylket, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.


En längre artikel om företagen i Utgårdskilen går att läsa här!