Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Svensk sjömatnäring: vi måste bli mer som Norge.
Nu blickar man mot Norges välorganiserade sjömatnäring och inser att även svenska företag behöver gå samman och arbeta för näringens framtid. Branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat samlar företagare som vill sätta Sverige på kartan som ett vattenbruksland.
En förening med kraft att påverka viktiga beslut
Gemensamt för sjömatbranschen är att regelverken är krångliga eller saknas helt. Under 2020 bildades branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat, en ekonomisk förening som samlar företag som sysslar med odling eller skörd av ostron, musslor, alger och andra marina råvaror i havet eller på land.
” Vår branschförening har en viktig roll på så sätt att vi kan påverka de beslut som myndigheterna tar gällande regelverk som påverkar sjömatföretag”, säger Linnea Sjöggren, grundare och styrelseledamot i branschrådet samt drivare av tångföretaget Catxalot.

Intresset för marina råvaror ökar i Sverige. Det finns några väletablerade större företag och många små, men om Sverige ska kunna ta plats som vattenbruksland måste en stark plattform byggas upp för vattenbruksföretagen och sjömatsnäringen. Det finns mycket som behöver förbättras och Branschrådet Svenskt Vattenbruk och Sjömat kommer att arbeta med frågor som är viktiga för en positiv och hållbar utveckling vad gäller nyttjandet av råvaror från havet. 
En satsning inspirerad av Norge
Branschrådet startades av företag som deltagit i Marint Gränsforum Skagerraks två nätverksgrupper för ostronföretagare och algföretagare. I nätverksgrupperna, som innefattar företag från Sverige, Norge och Danmark, uppmärksammades hur välorganiserad den norska sjömatsnäringen är, och detta gjorde att några av de svenska företagen valde att gå samman.

Att fortsätta driva de nätverksgrupper som startats under Marint Gränsforum Skagerrak kommer att vara en viktig del i branschrådets fortsatta arbete. Genom nätverken har goda kontakter knutits med företagare och forskare inom ostron och alger från Sverige, Norge och Danmark. Detta ger stora möjligheter att utbyta erfarenheter och sprida forskningsresultat. 

”Föreningens ambition är att det ska bli enklare och mer hållbart att driva sjömatföretag” säger Linnea Sjögren.
Vill du veta mer om Svenskt vattenbruk och sjömat eller är intresserad av att bli medlem? Besök deras hemsida www.vattenbrukochsjomat.se