Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Marina kolonilotter
– framtidens skafferi?
På Tjärnö finns nu Sveriges första marina kolonilott – ett koncept som gör det möjligt att odla sin mat från bryggan. Bakom initiativet står Marint Gränsforum Skagerrak, ett norskt-svenskt samarbete som agerar för ett hållbart nyttjande av havets resurser.
I framtiden odlar vi vår mat i havet
Musslor, alger, ostron och tång. Havets meny är både god och lång, men i många avseenden outnyttjad. Trots att 70% av jordens yta täcks av vatten, kommer bara 5-6% av all mat från havet. Men om vi bara börjar tänka lite djupare och utökar våra odlingsytor till blötare trakter kan vi på sikt jämna ut världens resursfördelning och göra stor nytta för miljön.
Marint Gränsforum Skagerrak är ett svenskt-norskt projekt (finansierat av Interreg Sverige-Norge) som på svenskt och norskt vatten initierat byggandet av marina kolonilotter. En av dessa kolonilotter, som också är Sveriges första, finns på Tjärnö marina laboratorium, del av Göteborgs Universitet. Syftet med kolonilotten är att undersöka vilka redskap och arter som lämpar sig bäst för odling, och att demonstrera och undervisa i hur enkelt det är att bedriva ett småskaligt vattenbruk.
Ett grönsaksland i havet
I en marin kolonilott kan vi odla och förvara havsråvaror utan att behöva tänka på vare sig vattentillförsel eller näringstillskott. Lite som ett självgående grönsaksland. I havet får vi nämligen kväve och fosfor helt gratis – för att inte nämna vatten. Anordningen består av två bommar kopplade till en befintlig brygga. Mellan bommarna hänger rep med sockertång, band för ostron och musslor och burar för förvaring av dem. Konceptet är enkelt och lämpar sig perfekt för småskalig användning.

Ursprungligen kommer idén om en marin kolonilott från danska Havhøst, en sammanslutning av organisationer, skolor och privatpersoner som arbetar för hållbar utveckling med koppling till havet. På, Bølgemark deras flytande visningsplattform kan turister, skolklasser och andra besökare upptäcka havets odlingsmöjligheter på nära håll.

För att tillgängliggöra konceptet för allmänheten kvarstår nu arbetet att involvera fler intressenter, forskare, kommuner och myndigheter. I dagsläget saknas lagstiftning för småskalig havsodling. Därför krävs det att frågan får större utrymme i samhället och att fler människor inser vilka resurs- och miljövinningar som finns att hämta.
Det är viktigt att bara odla eller förvara sådant som finns naturligt i havet på den plats där du befinner dig. Det skulle kunna bli allvarliga konsekvenser om nya arter införs till området som sedan slår ut naturliga bestånd.

Vill du veta mer om vårt arbete med den marina kolonilotten? Klicka här!