Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Skagerraks forskare blickar mot framtiden.
I augusti 2019 hölls en forskarkonferens på Tjärnö Marina Laboratorium. Ett 40-tal forskare och representanter från förvaltande svenska och norska myndigheter samlades för att utbyta kunskap och för att skapa en överblick över östra Skagerraks naturtyper och marina resurser. Resultatet blev samarbeten som sträcker sig över landsgränserna.
En dag av inspiration och planering
Konferensen arrangerades som en aktivitet inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak, vars syfte är att skapa gränsregional samverkan. Det roterande värdskapet föll i år på Tjärnö Marina Laboratorium vid Göteborgs Universitet.

Bland deltagarna fanns också forskare från Havforskningsinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Universitetet i Oslo och Universitetet i Agder. Även tjänstemän från regionala myndigheter inom natur- och fiskeförvaltning och regional utveckling medverkade.
Man talade bland annat om fiskbestånd, nya arter, restaurering av ögonkoraller och pågående kartläggningsprojekt. Dessutom hölls presentationer och gruppdiskussioner på olika teman; Kustzonsplanering, övervakning och databaser, naturtyper och biomarina resurser samt status för fisk och fiskerinäringen.

En av deltagarna var Kerstin Johannesson som är professor i marin ekologi och föreståndare för Tjärnö Marina Laboratorium. Hon belyser vikten av att kunna mötas fysiskt. “Föredrag och presentationer är viktiga, men viktigast av allt är kanske de informella diskussionerna på fikapauser och vid lunchbordet, de är dom som leder till nya samarbeten och nya idéer inom forskningen" säger Kerstin.
Vad hände sedan?
I efterhand har konferensen lett till utökade gränsregionala samarbeten. Bland annat har Tjärnö sökt finansiering till nya forskningsprojekt tillsammans med norska forskare. Kerstin Johannesson har själv opponerat på en norsk doktorsavhandling och hoppas på fler samarbeten kring akvakulturforskning, inte minst med forskare på norska sidan som är intresserade av tare som råvara.

På det stora hela har konferensen varit en viktig del i Skagerraks fortsatta planeringsarbete. Framför allt har man insett att mer kartläggning och underlag behövs för att skapa en komplett helhetsöversyn. Därmed krävs fler samarbeten över landsgränserna. Så snart omständigheterna tillåter fysiska möten kommer konferensen återigen att anordnas.
“Föredrag och presentationer är viktiga, men viktigast av allt är kanske de informella diskussionerna på fikapauser och vid lunchbordet, de är dom som leder till nya samarbeten och nya idéer inom forskningen"