Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
En första dialog mellan näring och myndigheter
Den 22 september var det äntligen dags för ett första dialogmöte mellan myndigheter och näringsföreträdare om utveckling av vattenbruket. Då träffades vattenbruksföretag, forskare och representanter från Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland för att tillsammans samtala kring frågor som upplevs svåra att hantera från näringens sida.
Forskningsrapporter från SWEMARC
Dialogen fördes på plats på Göteborgs Universitet (GU) och moderator för dagen var professor David Langlet. Stöd inför och i dialogen gavs från forskare från SWEMARC som inledde dagen med fyra korta forskningsrapporter i ämnen som ofta tas upp som hinder för tillstånd och därmed tillväxt.
Osäkerhet och otydlighet för företagare
Flera av frågorna som lyftes visade på att det saknas kunskap, att lagar och regleringar ibland motverkar varandra. Detta innebär bland annat stor osäkerhet och otydlighet för odlingsföretagare samt att handläggnings- och ansökningstider varierar väldigt mycket och ofta resulterar i långdragna processer. Exempelvis har en företagare hade haft en skillnad på samma typ av ansökan från 3 till 9 månader. Dessutom varierar tid för tillstånd mellan t.ex. 3 och 10 år. Det kan inte vara rimligt att företag i en rätt ny och växande näring skall ha så olika förutsättningar för att driva och utveckla sitt företag.
Fortsatt dialog behövs
När dialogen avslutades var alla närvarande eniga om att detta var en bra början och att fortsatt dialog är viktigt. Branschföreningen tog stafettpinnen och lovade bjuda in till ett nytt möte till våren.

Mötet arrangerades av Branschföreningen för Svenskt vattenbruk och sjömat, SWEMARC och Svinesundskommittén genom projektet Marint Gränsforum Skagerrak.

Läs en fullständig sammanfattning av mötet på vår blogg - Klicka här!