Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Samtal över gränsen om planering och marin näringslivsutveckling.
Gränsregionalt planforum arrangerades i april 2022 för fjärde gången, detta år fysiskt för att ta vara på möjligheten att återknyta kontakter som inte kunnat bibehållas under pandemin, samt skapa nya bekantskaper. På agendan stod fysisk planering för näringslivsutveckling.
Kunskapsutbyte mellan länderna
Kommunerna längs Skagerraks kust var i april inbjudna till Gränsregionalt planforum – den norsk-svenska mötesplatsen för dialog inom planeringsfrågor. Flertalet presentationer hölls som gav exempel på planerings- och strategiarbete som har skett eller planeras i norra Bohuslän och Østfold.
Frågor och dialog fick mycket fokus under mötet. Kommuner som precis startat upp ett strategiarbete kan dra nytta av erfarenheter från de kommuner som kommit längre i processen.
Former för samverkan
På mötet konstaterades att de norska kommunerna har flertalet samarbeten och dialogforum, bland annat genom näringssamarbetet i Søndre Viken. På svensk sida finns endast informell samverkan, som stått på paus under pandemin. Någon samverkan över gränsen finns inte, men här har Svinesundskommittén en möjlighet att vara facilitator genom sitt gränsöverskridande uppdrag.

Enligt den enkätundersökning som sändes ut till deltagarna efter mötet anses denna typ av mötesplats bland annat ge perspektiv, och att den är viktig eftersom det är specielt att verka vid gränser, vilket blev tydligt under pandemin. Deltagarna uppskattar såväl möjligheten till socialt nätverkande över gränsen som möten och workshops kring specifika teman.

Ta del an dokumentation från Gränsregionalt planforum 2022 samt tidigare planforum här!