Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Kurs i marina frågor för politiker och tjänstepersoner
Den 3 december 2022 arrangerades en inspirerande marin kunskapsdag för politiker och tjänstepersoner på Tjärnö marina laboratorium. Syftet med kursen är att ge bakgrund och fördjupad kunskap i marina frågor med fokus på norra Bohusläns marina miljö, och potentialen för utveckling av marina näringar. Inbjudna var svenska och norska lokala politiker och tjänstepersoner.
Fokusfrågor för kursen:

Är det ok med trålfiske i nationalpark?
Hur är situationen för torskbestånden?
Varför är biologisk mångfald viktigt?
Hur går det för korallreven?
Vilken potential finns i nya marina näringar? (algodling, kunskapsturism, ostronodling)
Hur kan Tjärnö marina laboratorium nyttjas för att inspirera kommunernas ungdomar till miljöintresse och stödja tidigt entreprenörskap
På programmet stod bland annat en snabbkurs i marinbiologi, information och status från Kosterhavets nationalpark, presentation om Algföretaget Nordic Seafarm, forskningsprojekt med marina kolonilotter och korallrestaurering i kosterhavet.

Dagen avslutades med en vintrig utfärd med forskningsfartyget Nereus och praktiska studier i labbet. Professor Kerstin Johannesson höll i programmet som arrangerades av Interreg-projektet Marint Gränsforum Skagerrak tillsammans med utvecklingsarena Strömstad.

Kursen är ett första steg till kunskapsspridning och dialog för marina frågor mellan forskare, politiker och tjänstepersoner i gränsregionen, för att nyttja och förvalta kunskap och resultat från forskningen i kommunerna. Ett nytt tillfälle kommer till våren.

Läs mer om utbildningsdagen hos Göteborgs universitet

Läs även DNs reportage från dagen