Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Här är forumet som enar svenska och norska system.
Gränsregionalt planforum är en svensk-norsk mötesplats där tjänstemän från kommunal, regional och nationell nivå byter kunskap och erfarenheter. Varje år lyfter man ett nytt, aktuellt tema, kopplat till havet. Här pratar man också om de gränsfall som uppstår när ländernas olikartade havslagar skaver mot varandra.
De vill ta sig an havsproblematiken
Skagerrak hör till Sverige, Norge och Danmark, men ländernas lagstiftningar och förvaltningssystem skiljer sig åt. På havet kan detta leda till en viss problematik. I specifika fall samarbetar myndigheter, regioner och kommuner, men generellt sett saknas en struktur som gör det möjligt att föra en övergripande dialog. Därför skapades Gränsregionalt planforum, ett svenskt-norskt forum för fysisk planering och havsförvaltning.

Första gången forumet anordnades var 2018, då som del av ett projekt tillskrivet Svinesundskommittén. Numera är det en årlig företeelse, och dessutom del av projektet Marint Gränsforum Skagerrak. Temat varierar varje år, men den gemensamma nämnaren är havsförvaltning. Första upplagan handlade om kustzonsplanering som ett verktyg för utveckling och bevarande, år 2019 var temat Kunskapsunderlag, och år 2020 var det Planering och tillståndsprocesser för marina näringar som stod på agendan.
"Från nationell havsplanering till enskilt vattenbruk"
Under dagarna har deltagare som väldigt sällan sitter kring samma bord fått chansen att diskutera möjligheter och utmaningar med högt i tak. Deltagarna får också lyssna till utmaningar inom flera olika arbetsområden – från kommunala näringslivsperspektiv och från företagares synvinklar.

Gunnar Åkerlund, som är arkitekt vid funktionen för regional planering på Länsstyrelsen Västra Götaland, är en av de som uppskattar forumet: ”Gränsregionalt planforum är unikt inte bara som ett forum för fysisk planering som sker över en nationsgräns, utan för att det med den variation det har över åren spänner över hela skalan från nationell havsplanering till det enskilda vattenbruket. Varje år har det vid forumet visat sig finnas ett behov hos deltagarna av att lära sig nytt från de som arbetar i en annan skala, samtidigt som jämförelser över nationsgränsen alltid är berikande.”