Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Hybridkonferens som sätter Skagerraks möjligheter i fokus
Den 29 oktober arrangerades den första svensk-norska Skagerrakkonferensen. Konferensen fokuserade på hållbar näringslivsutveckling av marina resurser och samlade ett 80-tal deltagare.
”Havet bryr sig inte om några gränser”
Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson och den norske fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inledde konferensen med att lyfta möjligheterna i Skagerrak. ”Skagerrak är ett gränsområde som kännetecknas av en unik marin miljö och med en lång tradition av samarbete mellan våra båda länder – inte minst inom den maritima sektorn”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Odd Emil Ingebrigtsen redogjorde för den norska regeringens uppdaterade havsstrategi ’Blå möjligheter’ som fokuserar på att bidra till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning inom de marina näringarna.
Med en areal på 32 000 kvadratkilometer knyter Skagerrak ihop de skandinaviska länderna, och gör därmed havets utmaningar och möjligheter gemensamma. Därför krävs ett samarbete över gränserna. ”Havet bryr sig inte om administrativa gränser utan här krävs att vi samarbetar över nationsgränserna. Nu finns en tydlig ambition mellan Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune och Vestfold Telemark fylkeskommune att strukturera upp arbetet. Det är viktigt att vi går fort från ord till handling”, säger Bijan Zainali, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.

Tolv föredragshållare gav sina perspektiv kring arbetet som pågår i Skagerrak. Föredragen lyfte bland annat möjligheterna och miljöfördelarna med att odla och äta ostron, tång och annan mat från havet. Ett av föredragen hölls av Maria Bodin, projektledare för Scary Seafood och projektsamordnare inom Marint Gränsforum Skagerrak.
Skagerraks framtid avgörs via länk
På grund av coronapandemin genomfördes den första Skagerrakkonferensen som en hybridkonferens med ett antal olika hubbar i Sverige, Norge och Danmark. Hubbarna fanns bland annat på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad och i det nybyggda Friluftshuset på Hvaler. Förutom möjligheten att delta vid en hubb fanns också möjligheten att delta digitalt.

Ambitionen med Skagerrakkonferensen är att den ska bli en årligt återkommande mötesplats. Nästa Skagerrakkonferens planeras gå av stapeln under vecka 43 nästa år.

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak var medarrangör till Skagerrakkonferensen som genomfördes i samarbete med Skjærgårdsmat AS, Færder kommune, Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Svinesundskommittén, Hvaler kommune och Tønsberg kommune.

Läs mer på https://www.skagerrakkonferansen.no/