Hem Quiz Arkiv Om oss Partners
Inspirerende vårdager i Strömstad
Skagerrakkonferansen 2022 samlet mer enn 130 deltakere for to vakre vårdager i Strömstad. På programmet var både lærerike key notes, inspirerende presentasjoner fra framgangsrike bedrifter og en mengde smaksprøver på alt det gode som høstes og produseres av Skagerraks råvarer.
Hele verdikjeden samlet
Dette var andre gang Skagerrakkonferansen ble arrangert, men første gang som fysisk samling. Konferansen samlet deltakere fra både næringslivet, offentlige aktører og politikere, virkemiddelapparat, forskere og studenter. Med andre ord hele verdikjeden knyttet til bærekraftig ressursforvaltning av vårt felles skandinaviske havområde. Deltakerne var jevnt fordelt fra Sverige og Norge.

Lokasjonen var ikke tilfeldig valgt; For det første er jo Strömstad en grenseby men kanskje viktigst er dette en betydelig fiskerihavn og et tradisjonsrikt knutepunkt for både havsbaserte næringsdrivende og turister. Konferanselokalet Kulturhuset Skagerack, beliggende midt i Strömstad havn, dannet en perfekt ramme for arrangementet, hvor hensikten var nettopp å informere og inspirere, samt stimulere deltakerne til faglig utveksling og nettverksbygging.

En kveldstur på sjøen med besøk ved oppdrettsanlegget til østersprodusenten Ostrea på Koster ga også gode muligheter for nettverksbygging og sosialisering.
Nyskapende næringsliv, forskning og politikk
Skagerrakkonferansen samlet et nyskapende svensk og norsk næringsliv. Bedriftene løftet fram gamle og nye produkter og ga mange eksempler på nye anvendelsesområder for havets råvarer. Her finner vi alt fra blåskjell, østers og sjøpung til mat og andre produkter fra tang og tare.

Det foregår en mengde viktig forskning og utviklingsarbeid i Skagerrak som havområde, og vesentlige nyheter og perspektiver herfra ble løftet fram. Professor Kristina Sundell ved Göteborgs Universitet gjorde rede for arbeidet med utveckling av mer hållbara vattenbrukssystem samt välfärd och hälsa hos de odlade djuren.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg holdt et engasjert innlegg hvor hun gjorde rede for den svenske regjeringens ambisjoner for havsbasert næringsutvikling. Skagerrakkonferansen samlet også regionale politikere fra begge sider av grensen i en panelsamtale om bærekraftig næringsutvikling i Skagerrak, sett fra Vestfold og Telemark, Viken og Västra Götaland. Det ble tydelig framholdt hvor viktig det er med tett samarbeid og koordinert ressursforvaltning på begge sider av grensen.
Smaksprøver på godsaker fra havet
Konferansen hadde også en messe og utstilling der matprodusenter og andre aktører presenterte sine produkter. Deltakerne fikk en mengde smaksprøver på godsaker fra havet, fra østers og ferske reker til delikatesser framstilt av sukkertare og andre alger.

Det ble også rettet fokus på hvordan havsbaserte næringer kan utvikle seg videre og ta større markedsandeler. Blant annet samlet vi et panel med nasjonalt ledende representanter fra varehandel (Ica), horeca (Bama storkjøkken) og industri (Marenor). Disse aktørene ble utfordret med hensyn til hvordan småskala produsenter skal kunne nå fram, og det kom mange konstruktive innspill her.
Utvikle et felles havsbasert cluster
Utviklingen av næringsclustre har vist seg å være en effektiv metode for vekst og utvikling i mange bransjer, ikke minst innen norsk havbruk og marin næring. Islendingen Björgólfur Hávar Björgólfur Hávarðsson fra det vestnorske clusteret NCE Seafood Innovation holdt et inspirerende innlegg med mange råd og anbefalinger om hvordan et bransjenettverk kan vokse til et internasjonalt ledende cluster. Dette ble løftet fram i en panelsamtale med engasjerte innlegg fra salen. Det viser seg å være stor interesse for å utvikle et felles havsbasert cluster blant de næringsdrivende i Skagerrak, og det legges nå planer for hvordan dette initiativet skal videreføres.

Evalueringen fra deltakerne i etterkant av konferansen sier nokså entydig at konferansen var en relevant, inspirerende, lærerik og nyttig møteplass for hele økosystemet som arbeider for en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Skagerraks ressurser. Det er stor interesse for at konferansen videreføres, både fra næringslivet, politisk hold, akademia og virkemiddelapparatet.